Categorie archieven: vierledige mens

DE VIERLEDIGE MENS (3-3)

. Het astraallijf (3) In de voordrachten ‘Allgemeine Menschenkunde’ [1] spreekt Steiner over de mens vanuit 3 verschillende standpunten, blikrichtingen: vanuit de meer fysieke kant, vanuit de ziel en vanuit de geest. Telkens benadrukt hij het belang van ‘karakteriseren’*, van omschrijven en niet zo zeer van definiëren. Een vaste omschrijving geeft minder weer, sluit bepaalde …

Lees verder

DE VIERLEDIGE MENS (3-2)

HET ASTRAALLIJF (2) In Steiners vierledig mensbeeld is sprake van fysiek lichaam; etherlijf; astraallijf en Ik. Met grote regelmaat zegt hij dat de naamgeving niet zo belangrijk is; wel, wat je karakteriserend omschrijft. Hij benadrukt dat ‘de dingen in tegenstellingen zien’* een grotere kennis geeft over wat je bestudeert. Hier heb ik uitgelegd waarom ik …

Lees verder

WAT STAAT OP DEZE BLOG

ANTROPOSOFIE: WETENSCHAP?  Antroposofie is geen ‘weegschaal’wetenschap; of ze dan per definitie géén of pseudowetenschap is, is de vraag ANTROPOSOFIE EN WETENSCHAP Over het ontstaan van de maan ANDEREN OVER WETENSCHAP Alle artikelen Wat als de mens er niet zou zijn DE DRIELEDIGE MENS (1) lichaam, ziel, geest Begripsbepaling; mens tussen 2 werelden DE DRIELEDIGE MENS …

Lees verder

ETHERLIJF – vindplaatsen in Steiners werk

Rudolf Steiner heeft in de boeken die hij heeft geschreven en in de voordrachten die hij heeft gehouden veelvuldig over het etherlijf geschreven/gesproken. In het werk van Emil Mötelli ‘Sachwort- und Namensregister der Inhaltsangaben’ zijn de plaatsen in Gesamtausgabe genoemd. Staat er een getal gevolgd door T, dan is dit een boektitel met het GA-nummer; …

Lees verder

DE VIERLEDIGE MENS (3-1)

wat voorafging: deel 1; deel 2; deel 3 Het astraallijf (1) karakteriseren i.p.v. definiëren – de dingen op elkaar betrekken – het zoeken van de tegenstellingen Steiners aanwijzing om ‘de dingen op elkaar te betrekken’ en de ‘tegenstellingen op te zoeken i.p.v. de overeenkomsten’ blijkt ook voor een verdere beschouwing over de mens vruchtbaar. De …

Lees verder

DE VIERLEDIGE MENS (2-2)

wat voorafging: deel 1; deel 2 Het etherlijf (2) Wie nadenkt over het verschil tussen het fysieke lichaam en het etherlijf komt als vanzelf op de tegenstelling ‘dood’- ‘leven’. In deze woorden van Rudolf Steiner vond ik een stimulans om verdere tegenstellingen te zoeken: ‘Durch dieses Tatsachen-aufeinander-Beziehen bekommen wir reale Begriffe’ [1] ‘Door op deze …

Lees verder

DE VIERLEDIGE MENS (2-1)

wat voorafging het etherlijf (1) materie als basis  Hier bracht ik ter sprake dat de stof waaruit mijn lichaam is opgebouwd, ondergeschikt wordt gemaakt aan mijn organisme. Ik kan niet zo maar een stukje ijzer opeten wanneer ik ijzertekort heb. Ik zal het op een dusdanige manier tot mij moeten nemen dat het past binnen …

Lees verder

DE VIERLEDIGE MENS (1)

Het fysieke lichaam ‘Waar in de wereld vinden we ijzer?’ vroeg ik mijn toehoorders vaak, wanneer ik een cursus of een lezing gaf over het vierledige mensbeeld. Men dacht koortsachtig na, probeerde zich te herinneren wat men op school had geleerd. Wat waren de landen waar ijzererts vandaan kwam. Of, om het even, welke ander …

Lees verder