Categorie archieven: drieledige mens

anderen over HET HART (9)

Kracht putten uit ritme Het slaap-waakritme is zo’n vanzelfsprekend ritme dat je er eigenlijk niet eens bij stilstaat. Pas als je lijdt aan een slaapstoornis of nachten hebt gewaakt bij een zieke, merk je hoe je lichamelijk welbehagen van dat ritme afhankelijk is. Naast het slaap-waakritme zijn er nog heel wat andere ritmes die invloed uitoefenen …

Lees verder

WAT STAAT OP DEZE BLOG

ANTROPOSOFIE: WETENSCHAP?  Antroposofie is geen ‘weegschaal’wetenschap; of ze dan per definitie géén of pseudowetenschap is, is de vraag ANTROPOSOFIE EN WETENSCHAP Over het ontstaan van de maan ANDEREN OVER WETENSCHAP Alle artikelen Wat als de mens er niet zou zijn DE DRIELEDIGE MENS (1) lichaam, ziel, geest Begripsbepaling; mens tussen 2 werelden DE DRIELEDIGE MENS …

Lees verder

anderen over HET HART (8)

WAARVAN HET HART ZICH NAUWELIJKS BEWUST IS Ritme als grondslag van de menselijke gezondheid Uit het 24-uur ritme, dat tegenwoordig reeds zeer grondig doorvorst is, blijkt, dat het menselijke organisme deze regelmaat tot in de kleinste bijzonderheden volgt. Er zijn meer dan 30 functies bekend die alle op dezelfde manier volgens het dagritme verlopen. Niet …

Lees verder

anderen over HET HART (7)

HET HART VAN DE WERELD. Als het prachtige vierstemmige koor van Mozart weerklinkt, waarin de zon als “ziel van het wereldal” wordt bezongen, vindt dit in ons innerlijk een duidelijke weerklank. Wij voelen, dat die benaming “ziel van het wereldal” iets weergeeft wat waar is. En zonder meer is het voor ons aanvaardbaar, als in …

Lees verder

anderen over HET HART (6)

De betekenis van de hartenkrachten Als wij over het hart spreken, bedoelen we het centrale orgaan van onze bloedsomloop. Soms noemen we het gewoonweg een “pomp”. Veel minder vaak denken wij aan de krachten van het hart die met het gemoed te maken hebben, hoewel onze taal dikwijls genoeg daarop zinspeelt. We spreken van hartelijkheid, …

Lees verder

anderen over HET HART (5)

HET HART, EEN HEEL BIJZONDER ORGAAN. Het hart, midden in het organisme gelegen, is nog altijd een heel bijzonder orgaan; niet alleen in psychisch opzicht, waardoor het vroeger als het centrum van alle diepe per­soonlijke gevoelens – vooral van de liefde in de meest omvattende zin – werd gezien, maar ook vanuit het fysieke aspect. …

Lees verder

anderen over HET HART (4)

Oorzaken en genezing van hartziekten Hartziekten hebben voor iedere mens iets angstaanjagends, iets wat hem tot in het binnenste raakt en zijn bestaan bedreigt. In het hart wordt dat, wat vanuit het binnenste van het lichaam en vanuit de buitenwereld opdringt, onmiddellijk en op hetzelfde moment zelfs gevoeld. Op die manier wordt het hart het …

Lees verder

anderen over HET HART – alle artikelen

Anderen over het hart (1) Interview met Jaap van der Wal, embryoloog, over het (ontstaan van) het hart Anderen over het hart (2) Aart van der Stel, arts: ‘Het hart als snuffelpaal voor het Ik’ Hart als’ bewustzijns-gevoels- en wilsorgaan’. Vet; cholesterol; Anderen over het hart (3) Walter Bühler, arts: ‘De ziel van het hart’. Hart …

Lees verder

anderen over HET HART (3)

DE „ZIEL” VAN HET HART Het bericht van de eerste harttransplantatie heeft — meer dan welke andere gebeurtenis in de geschiedenis van de medische wetenschap ook — de mensheid daarom zo geschokt, omdat ze het hart tot toetssteen van onze wereldbeschouwing maakte. In de terecht optredende bewondering over de technisch meesterlijke prestatie van de chirurgen, …

Lees verder

anderen over HET HART (2)

HET HART ALS SNUFFELPAAL VAN HET IK Zoals op vele terreinen in onze samenleving, is er ook in de gezondheidszorg een toenemende behoefte aan zekerheden. Over allerlei medische onderwerpen worden consensusbijeenkomsten gehouden. Zulke consensusbi eenkomsten moeten leiden tot overeenstemming of consensus over het besproken onderwerp. Voortaan ligt het beleid ten aanzien van het onderwerp vast en …

Lees verder