anderen over WETENSCHAP (2)

Er zal voorlopig nog wel gediscussieerd worden over de vraag: is antroposofie wetenschap of niet. Een geloof dan; of een quasi-, dan wel pseudowetenschap.

Het antwoord hangt in grote mate af van de opvatting(en) die je huldigt: je standpunt. Hier heb ik vooral prof. Luijpen aan het woord gelaten.

Uit zijn woorden valt op te maken dat ‘wetenschap’ geen allesomvattend begrip kan zijn.

Het is een beperkt begrip. Wat er niet in past, valt niet onder die opvatting. Maar daarmee is niet tegelijkertijd gezegd dat in dit geval ‘antroposofie’ geen wetenschap zou (kunnen) zijn.

Er zijn anderen die ook bepaalde opvattingen hebben en denkbeelden koesteren. Hoewel zij meestal niet vanuit antroposofische gezichtspunten denken, is hun opvatting vaak wel ‘in de geest van’.

Het is niet zo, dat ik iets pas waardevol vindt als het op de ideeën van Steiner lijkt.

Vanaf een palet met maar 1 kleur kunnen geen kleurrijke schilderingen ontstaan. Een bont palet is mij liever.

Af en toe kom ik zo’n paletkleur tegen.

Deze bv.

 

„Dokter zijn, is meer dan een slecht werkend lichaamsdeel
ver­vangen.”

Die uitspraak in een in­terview met het blad Medisch Contact lijkt typerend voor profes­sor Jan van Gijn. Sinds gisteren geeft hij leiding aan het medisch team dat prins Friso verzorgt op paleis Huis ten Bosch. Van Gijn (1942) studeerde genees­kunde in Leiden en werd daarna tot neuroloog opgeleid in Londen en Rotterdam. Vervolgens was hij onder meer hoogleraar en hoofd neurologie van het UMC Utrecht. Van Gijn ontwikkelde een grote belangstelling voor patiënten met onbegrepen lichamelijke klach­ten. Hij bracht hierover in 2011 het boek Lijf en Leed uit. Volgens de hoogleraar hebben veel van de­ze klachten te maken met de gees­telijke gesteldheid van de patiënt, een koppeling die in de moderne medische wetenschap vaak over het hoofd zou worden gezien. „Toen ik geneeskunde ging stude­ren, was ik een verdwaalde alfa”, zo stelde Van Gijn in het inter­view met Medisch Contact. „Ik kende een huisarts die altijd ken­nis en rust uitstraalde. Zo wilde ik ook zijn.” De hoogleraar zegt echter in de jaren ’60 als student te zijn ‘gehersenspoeld in de bio­medische reductionistische ge­neeskunde’. „De houding van die huisarts die me zo aansprak, raak­te daarmee op de achtergrond. Pas geleidelijk ontdekte ik, na mijn opleiding, dat de geneeskun­de meer omvatte. In de eerste plaats dat het een wetenschap is. Maar ik kreeg ook oog voor de ver­wevenheid van lichaam en geest. En dat de scheiding tussen lichaam en geest ten onrechte is ingeroest in onze cultuur. Daar moeten we vanaf.”

Jan van Gijn, arts

(ED. 10-07-2013)

Een Reactie op “anderen over WETENSCHAP (2)

  1. Pingback: anderen over WETENSCHAP – alle artikelen | antroposofie: een inspiratie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s