Maandelijkse archieven: maart, 2014

anderen over HET HART (9)

Kracht putten uit ritme Het slaap-waakritme is zo’n vanzelfsprekend ritme dat je er eigenlijk niet eens bij stilstaat. Pas als je lijdt aan een slaapstoornis of nachten hebt gewaakt bij een zieke, merk je hoe je lichamelijk welbehagen van dat ritme afhankelijk is. Naast het slaap-waakritme zijn er nog heel wat andere ritmes die invloed uitoefenen …

Lees verder

WAT STAAT OP DEZE BLOG

ANTROPOSOFIE: WETENSCHAP?  Antroposofie is geen ‘weegschaal’wetenschap; of ze dan per definitie géén of pseudowetenschap is, is de vraag ANTROPOSOFIE EN WETENSCHAP Over het ontstaan van de maan ANDEREN OVER WETENSCHAP Alle artikelen Wat als de mens er niet zou zijn DE DRIELEDIGE MENS (1) lichaam, ziel, geest Begripsbepaling; mens tussen 2 werelden DE DRIELEDIGE MENS …

Lees verder

anderen over HET HART (8)

WAARVAN HET HART ZICH NAUWELIJKS BEWUST IS Ritme als grondslag van de menselijke gezondheid Uit het 24-uur ritme, dat tegenwoordig reeds zeer grondig doorvorst is, blijkt, dat het menselijke organisme deze regelmaat tot in de kleinste bijzonderheden volgt. Er zijn meer dan 30 functies bekend die alle op dezelfde manier volgens het dagritme verlopen. Niet …

Lees verder

anderen over HET HART (7)

HET HART VAN DE WERELD. Als het prachtige vierstemmige koor van Mozart weerklinkt, waarin de zon als “ziel van het wereldal” wordt bezongen, vindt dit in ons innerlijk een duidelijke weerklank. Wij voelen, dat die benaming “ziel van het wereldal” iets weergeeft wat waar is. En zonder meer is het voor ons aanvaardbaar, als in …

Lees verder

anderen over HET HART (6)

De betekenis van de hartenkrachten Als wij over het hart spreken, bedoelen we het centrale orgaan van onze bloedsomloop. Soms noemen we het gewoonweg een “pomp”. Veel minder vaak denken wij aan de krachten van het hart die met het gemoed te maken hebben, hoewel onze taal dikwijls genoeg daarop zinspeelt. We spreken van hartelijkheid, …

Lees verder

anderen over WETENSCHAP (2)

Er zal voorlopig nog wel gediscussieerd worden over de vraag: is antroposofie wetenschap of niet. Een geloof dan; of een quasi-, dan wel pseudowetenschap. Het antwoord hangt in grote mate af van de opvatting(en) die je huldigt: je standpunt. Hier heb ik vooral prof. Luijpen aan het woord gelaten. Uit zijn woorden valt op te maken dat …

Lees verder

anderen over HET HART (5)

HET HART, EEN HEEL BIJZONDER ORGAAN. Het hart, midden in het organisme gelegen, is nog altijd een heel bijzonder orgaan; niet alleen in psychisch opzicht, waardoor het vroeger als het centrum van alle diepe per­soonlijke gevoelens – vooral van de liefde in de meest omvattende zin – werd gezien, maar ook vanuit het fysieke aspect. …

Lees verder

anderen over WETENSCHAP (1)

Er zal voorlopig nog wel gediscussieerd worden over de vraag: is antroposofie wetenschap of niet. Een geloof dan; of een quasi-, dan wel pseudowetenschap. Het antwoord hangt in grote mate af van de opvatting(en) die je huldigt: je standpunt. Hier heb ik vooral prof. Luijpen aan het woord gelaten. Uit zijn woorden valt op te …

Lees verder