Maandelijkse archieven: februari, 2014

anderen over HET HART (4)

Oorzaken en genezing van hartziekten Hartziekten hebben voor iedere mens iets angstaanjagends, iets wat hem tot in het binnenste raakt en zijn bestaan bedreigt. In het hart wordt dat, wat vanuit het binnenste van het lichaam en vanuit de buitenwereld opdringt, onmiddellijk en op hetzelfde moment zelfs gevoeld. Op die manier wordt het hart het …

Lees verder

anderen over HET HART – alle artikelen

Anderen over het hart (1) Interview met Jaap van der Wal, embryoloog, over het (ontstaan van) het hart Anderen over het hart (2) Aart van der Stel, arts: ‘Het hart als snuffelpaal voor het Ik’ Hart als’ bewustzijns-gevoels- en wilsorgaan’. Vet; cholesterol; Anderen over het hart (3) Walter Bühler, arts: ‘De ziel van het hart’. Hart …

Lees verder

anderen over HET HART (3)

DE „ZIEL” VAN HET HART Het bericht van de eerste harttransplantatie heeft — meer dan welke andere gebeurtenis in de geschiedenis van de medische wetenschap ook — de mensheid daarom zo geschokt, omdat ze het hart tot toetssteen van onze wereldbeschouwing maakte. In de terecht optredende bewondering over de technisch meesterlijke prestatie van de chirurgen, …

Lees verder

anderen over HET HART (2)

HET HART ALS SNUFFELPAAL VAN HET IK Zoals op vele terreinen in onze samenleving, is er ook in de gezondheidszorg een toenemende behoefte aan zekerheden. Over allerlei medische onderwerpen worden consensusbijeenkomsten gehouden. Zulke consensusbi eenkomsten moeten leiden tot overeenstemming of consensus over het besproken onderwerp. Voortaan ligt het beleid ten aanzien van het onderwerp vast en …

Lees verder

anderen over HET HART (1)

Uit een interview met embryoloog Jaap van der Wal ‘Ik gaf jarenlang colleges over het mense­lijk lichaam. Dan vertelde ik hoe men over het lichaam dacht in de tijd van vroeger tot nu. Ik sloot graag af met de befaamde Nederlandse anatoom Louis Bolk. Hij ont­dekte dat de menselijke ontwikkeling traag verloopt ten opzichte van …

Lees verder